تاثیر تولید افزایشی و پرینتر سه بعدی بر بازار

تکنولوژی تولید افزایشی یا همان پرینتر  سه بعدی در سال های اخیر توانسته اند تاثیرات زیادی بر بازار داشته باشند و توانسته است که تاثیرات قابل مشاهده ای بر بخش صنعتی داشته باشد و به محبوبیت زیادی نسبت به تولیدات سنتی داشته است. اما آیا این تاثیرات میتواند ادامه دار باشد و همچنان میتواند تاثیرات شگرف خود را بر اقتصاد جهانی بگذارد؟ یا تنها یک تکنولوژی زود گذر خواهد بود.

تولید افزایشی
در حال حاضر بسیاری از شرکتهای برزگ از پرینتر سه بعدی به عنوان کمکی در تولیدشان استفاده مینمایند و توصیه میککند که اگر قصد توسعه دادن به کسب و کارتان را دارید از این تکنولوژی نوظهور در راستای پرورش کسب و کارتان استفاده نمایید. البته با توجه به نفوذ این تکنولوژی در صنایع مختلف و پوشش 20 درصدی بازار جهانی شکی در این نیست که بتواند تاثیر بیشتری هم در صنعت داشته باشد.
به این دلیل که استفاده از تولید دافزایشی میتواند تاثیر زیادی بر قیمت ساخت کالا ها داشته باشد. به همین دلیل نیز گفته میشود که برای کسب و کارهای کوچک که نمیخواهند برای تولیدات خود هزینه زیادی کنند بسیار مناسب است.

به کارگیری پرینتر سه بعدی در کسب وکار ها
اما اگر چه که این تکنولوژی توانسته تاثیرات زیادی در بازار داشته باشد اما با این حال به این زودی نمیتواند جایگزین بخش های تولید سنتی شود و جای آن را دربازار بگیرد.


تاثیرات پرینتر سه بعدی بر سود دهی بازار


در مسیر تامین کالا ها از ابتدا تا مرحله توزیع نیاز است که مراحلی طی شود از انبار کردن کالا گرفته تا چرخه تولید و عرضه و .. اما با استفاده از پرینتر سه بعدی به جای اینکه انواع گوناگونی از مواد اولیه را انبار کنید میتوانید تنها مواد اولیه پرینت سه بعدی را در اخیتار داشته باشید و به جای به کارگیری کارکنان زیاد با استفاده از پرینتر کالا مورد نیاز را تولید نمایید و از این راه سود زیادی را برای کسب و کار خود به دست بیاورید.

افزایش سود کسب و کار با پرینتر سه بعدی
اگر هنوز هم میترسید که از پرینتر سه بعدی برای پرورش کسب و کار خود استفاده کنید. لازم است که بدانید که نیاز نیست که شما روند تولید خود را به طور کامل دگرگون کنید و تنها میتوانید به عنوان یک سرعت دهنده از آن استفاده کنید.

 linkedln

gpluse

twitter

instagram

telegram