ویژگی های فیلامنت HIPS پرینتر سه بعدی


برای ساخت اجسام توسط پرینتر سه بعدی از متریالی به نام فیلامنت استفاده میشود. یکی از انواع این ماده فیلامنت HIPS است. این ماده به طور عمده در صنعت بسته بندی مواد غذایی استفاده میشود. مهمترین ویژگی این ماده تجزیه پذیر بودن آن است، این ماده در صورت تماس با انسان ها و حیوانات مشکلاتی برای آنها ایجاد نمیکند. البته از این فیلامت نمیتوان برای ساخت اجسام و اشیا استفاده نمود. به این دلیل که ممکن است مشکلاتی مانند تاب خوردگی و چسبندگی به وجود بیاورد.
عمدتا از فیلامنت HIPS به عنوان ماده ای ثانویه برای ساخت اجسام استفاده میشود. ماده ثانویه یا همان ساپورت در پرینتر های سه بعدی که دارای دو نازل هستند استفاده میشود. ماده اولیه و اصلی لازم است که از نوع ABS باشد.

فیلامنت پرینتر سه بعدی hips

 

در این فرایند زمانی که عملیات پرینتر سه بعدی و ساخت به پایان رسید، متریال ثانویه را به سادگی با استفاده از ماده هیدروکربن از روی شی پاک میکنند و تنها شی ساخته شده با استفاده از ماده ABS باقی خواهد ماند.

پاک کردن hips پرینتر سه بعدی


مزایا استفاده از فیلامنت HIPS پرینتر سه بعدی

 

  • خاصیت جداسازی آسان از متریال اصلی
  • خاصیت انعطاف پایین و خمیدگی کم این ماده آن را ماده ای فوق العاده برای استفاده به عنوان متریال ساپورت تبدیل کرده است.
  • قابل استفاده در پرینترهای دارای دو نازل

 

برای استفاده از این ماده نیاز است که دمای بین 210 تا 250 درجه در نظر گرفته شود، بستر یا سینی پرینتر سه بعدی در هنگام استفاده بهتر است دمای بین 50 تا 100 درجه داشته باشد. برای استفاده این ماده حتما به چاپگر سه بعدی دارای دو نازل و بستر گرم شونده ای که قابلیت کنترل دما داشته باش نیاز است. حین استفاده از این مده نیاز است که حتما یه ضریب آب رفتگی آن هم توجه شود. تا پس از پایان یافتن عملیات پرینت با مشکلی مواجه نشوید.

 

 

 linkedln

gpluse

twitter

instagram

telegram