پرینتر سه بعدی و افزایش خلاقیت دانش آموزان

وجود امکانات خلاقانه در محیط های اموزشی میتواند تاثیر زیادی در خلاقیت دانش آموزان داشته باشد. حتی امروزه هم با وجود پیشرفت های زیادی که در علم و فناوری صورت گرفته است، در بیشتر مدارس هنوز هم تنها هدف های آموزشی، اموزش علوم، ریاضیات و هندسه است. محققان دانشگاه مک کواری در شهر سیدنی پایتخت کشور استرالیا موفق به استفاده از روشی با استفاده از پرینتر سه بعدی برای افزایش خلاقیت دانش آموزان در یادگیری شده اند. آنها میزان یادگیری دانش آموزان را با روش های قدیمی و روش پرینتر سه بعدی مورد بررسی قرار داده اند و متوجه تغییر زیادی در نواوری دانش آموزان در طراحی شده اند.

به منظور انجام تحقیقات در این زمینه 27 معلم از مدارس مختلف کشور استرالیا از پرینترهای سه بعدی موسسه Makers Empire استفاده کردند و جمعا پانصد دانش اموز در دوره های برگذار شده توسط این موسسه شرکت کردند.


نتیجه این تحقیقات نشان داده است که فضای سازنده ای که با استفاده از پرینتر سه بعدی به وجود امده است توانسته است که روی نحوه تفکرات شرکت کنندگان در این دوره ها تاثیر داشته باشد. به عنوان مثال ایجاد خلاقیت، تفکر انتقادی، تفکر طراحی و مهارت های سازندگی آنها تاثر بگذارد.


دانش آموزانی که در این دوره ها شرکت کرده بودند میتوانند به سادگی مشکلات و چالش های پیش روی خود را با استفاده از خلاقیت، انعطاف پذیری و اعتماد به نفس بالا از میان بردارند. این کار برای دانش آموزانی که به نظ میرسد که توانایی کمتری دارند بسیار کمک رسان خواهد بود و خواهند توانست مشکلات پیش روی خود را راحت تر از زمان های دیگر از میان بردارند.

نقش پرینتر سه بعدی روی خلاقیت
همینطور مربیانی که در این دوره شذکت کردند توانستند شیوه های جدید و حرفه ای آموزش را بیاموزند و مهارت ها را با شیوه مدرن در اختیار دانش آموزان خود قرار دهند تا انها راحت تر به یادیگری مهارت های فنی بپردازند.

 linkedln

gpluse

twitter

instagram

telegram