خطا
  • قالبی برای نمایش موجود نیست . لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید

تولید سلول های بنیادی با چاپگر سه بعدی

 

دانشمندان دانشگاه شینگوای پکن موفق به تولید سلول های بنیادی با استفاده از پرینتر سه بعدی شده اند، این دستاورد را میتوان به عنوان نقطه ای مثبت در علم پزشکی محسوب کرد، به این دلیل که میتوان با استفاده از این سلول های بنیادی ساخته شده بافت های قابل رشد برای بدن تولید کرد.

پیش از این هم دانشمندان موفق به تولید سلول های بنیادی با استفاده از پرورش آنها در ظرف های مخصوص کشت یا روش دیگری مانند ستالاگمیت که در حمام های مواد مغذی مایع به تولید سلول ها میپرداختند، اما به گفته آنها این روش با روش های دیگر فرق دارد و نتیجه مطلوب تری را به همراه دارد.

 

تولید سلول های بنیادی با چاپگر سه بعدی

 


سازندگان این چاپگر سه بعدی گفته اند که تنها با این روش است که میتوان بافت های سلولی دلخواه خود را تولید کرد. دانشمندان بر این باورند که با استفاده از این روش میتوان به دستاورد های زیدی در علم پزشکی دست پیدا کرد.

استفاده از سلول های بنیادی برای ساخت تاندون

با استفاده از دستگاه های چاپ سه بعدی میتوان بافت های انسانی مانند لیگامنت و تاندون را برای بیماران تولید کرد که باعث ریکاوری بیماران میشود.


ساخت سلول های بیادی برای تولید بافت های آسیب دیده بیماران به آنها این اجازه را میدهد که بدون جراحی های سخت با کمک گرفتن از بافت های بخش های مختلف بدن خود، بافت آسیب دیده را جایگزین کنند.

در این روش، دانشمندان سلول های بنیادی مورد نیاز را از بافت های چربی بدن خود بیمار می گیرند و آن ها را با استفاده از لایه ای از هیدروژل چاپ می کنند تا تاندون یا بافت مورد نیاز در بدن بیمار را شکل دهند که این توانایی را دارد تا بتواند در شرایط آزمایشگاهی و پیش از ایمپلنت شدن در بدن بیمار رشد کند. این فرایند بسیار پیچیده است اما چند سالی است که پزشکان برای بهبود بیماران از این روش استفاده میکنند.