اولین پرینتر سه بعدی با دقت نانو

برای ساختن اولین پرینتر سه بعدی با دقت نانو از فناوری لیتوگرافی دوفوتونی کمک گرفته شده است. میتوان با کمک گرفتن از این پرینتر سه بعدی تجهیزاتی در ابعاد نانو با حفظ تمام جزییات را ساخت.

برای ساختن این پرینتر سه‌ بعدی از گونه ای از صمغ مایع استفاده شده است كه وقتی اشعه لیزر با تمرکز به نقطه خاصی از آن بتابد تبدیل به یک ماده جامد مستحکم خواهد گشت. در این روش نقاط کانونی لیزری میتوانند از طریق یک سری آینه های متحرک به داخل صمغ هدایت شوند.

به این دلیل پیشبرد مراحل و پیاده سازی این پروژه به دانش تخصصی و مهارت فنی ویژه نیاز دارد. هم اکنون میزان پیشرفت این پروژه بسیار کمتر از حد معمول میباشد. یکی از مهمترین اهداف ساخت پرینتر سه بعدی است که بتواند تجهیزات را با دقت نانو و سرعت بالایی پرینت سه بعدی کند.

مهمترین کاربردی که میتوان برای این تکنولوژی در نظر گرفت در پزشکی است. محققان ادعا کرده اند که برای درمان بیماری سرطان میتوان از این روش به صورت بسیار کارامد تر از روش های گذشته استفاده کرد. آنها اذغان داشته اند که سرعت درمان بیماری سرطان در این بسیار بالاتر از روش های دیگر میباشد.

 linkedln

gpluse

twitter

instagram

telegram